Wet Bedrijven en Beroepen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 31 augustus 2016

Commissieleden: S. Tsang (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, R. Hopkinson, R. Nurmohamed, J. Vreedzaam

Datum van goedkeuring: 23 februari 2017 met algemene 35 stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag