Milieu Raamwet


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 januari 2019

Datum van goedkeuring: 26 maart 2020, met algemene 29 stemmen

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, P. Etnel, R. Hopkinson, R. Nurmohamed en S. Afonsoewa

Initiatiefnemers: M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld, A. Gajadien, A. Abdoel

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleidsstrategie en milieustrategie te ontwikkelen die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieu bescherming teneinde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaams volk.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van Wijziging: link nota van Wijziging

Nota van wijziging: link nota van wijziging