Id-kaartenwet 2018


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 20 aug 2018

Commissie van rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe, H. Sandjon, C. Breeveld, R. Zeeman, P. Etnel, R. Cotino, C. Gonsalves en S. Afonsoewa

Datum van goedkeuring: 20 december 2018, met 28 algemene stemmen

Doel van de wet: De nieuwe wet heeft tot doel een betere identiteitsbeveiliging voor de burger mogelijk te maken middels de voorziening van biometrische en elektronische eigenschappen. Dit zal leiden tot een verbeterd elektronisch beheer van het identiteitenbestand dat onder andere direct van invloed is op het beheer en de beveiliging van de bevolkingsboekhouding. De identiteitskaarten die vervaardigd zullen worden bevatten onder andere een elektronische gegevensdrager naast de gegevens die op de kaart zijn genoteerd. De toegang tot de elektronische gegevens geschiedt uitsluitend middels een reader.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement