Verdrag "Minamata Convention on Mercury"


<< Terug naar overzicht

Wet ingediend: 17 februari 2017

Commissie van Rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, R. Hokinson, R. Nurmohamed, S. Afonsoewa

Doel van de wet: Middels het ratificeren van dit verdrag erkent Suriname, zoals andere partij en, dat het onjuist gebruik van kwik negatieve effecten heeft op het milieu en de menselijke gezondheid en dat Suriname middels internationale ondersteuning het gebruik van kwik geleidelijk aan wenst uit te bannen.
Datum van goedgekeuring: 8 maart 2018 met algemene 39 stemmen
Eindverslag: link preadvies