Verdrag inzake Basisbetrekkingen tussen Rep. Sur en Russische Federatie


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 26 november 2018

Doel van de wet: Het Verdrag inzake Basisbetrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie beoogt de samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie te versterken en te bevorderen. De Overeenkomst voorziet in een samenwerking op politiek, economisch, handels, sociaal, cultureel, technologisch en wetenschappelijk gebied, waarbij overeenkomstig de internationale rechtsnormen en het beginsel van wederkerigheid, gunstige omstandigheden gewaarborgd worden die noodzakelijk zijn voor het normaal functioneren van diplomatieke en consulaire missies, handelsmissie en andere officiële vertegenwoordigingen van beide Staten geaccrediteerd op hun grondgebied. Tevens zullen Partijen samenwerken in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad