Toetreding van de Republiek Suriname tot de Convention Establishing a Customs Cooperation Council


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 4 oktober 2018

Commissie van rapporteurs: A.Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang

Doel van de wet: vanwege de wenselijkheid om de "Convention Establishing a Customs Co-operation Council" aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag