Toetreding van de Republiek Suriname als lid van de International Islamic Trade Finance Corporation


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 augustus 2018

Datum van goedkeuring: 25 oktober 2018, met algemene 26 stemmen

Doel van de wet: De toetreding van Suriname als lid van de International Islamic Trade Finance Corporation dient aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet, bij wet moet worden verleend.

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel, K. Mathoera, R. Zeeman, M. Bee, R. Ilahibaks, W. Waidoe, O. Wangsabesari.

Eindverslag: link eindverslag