Raamovereenkomst samenwerking Reg Sur en Reg Franse Rep.


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 10 mei 2021

Datum van goedkeuring: 8 juni 2021

Soort ontwerpwet: Verdrag

Doel van de wet: Deze overeenkomst beoogt de samenwerkingsrelatie tussen beide landen te verstevigen en verder te bevorderen op basis van de beginselen van respect voor nationale soevereiniteit, gelijkheid en wederzijds voordeel alsmede in overeenstemming met het internationaal recht en de wetgeving van beide landen.