Overeenkomst Vrijstelling Visumvereiste Houders van Nationale Paspoorten tussen de Reg Rep Suriname en Reg Republiek Chili" bij notawisseling


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 1 november 2020

Datum van goedkeuring: Stilzwijgend goedgekeurd

Soort ontwerpwet: verdrag

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Ter uitbereiding van de “ Overeenkomst inzake Vrijstelling van het Visumvereiste voor Houders van Geldige Diplomatieke of andere Vergelijkbare Paspoorten is voorgesteld bij Notawisseling van 14 april 2016 en 20 april 2017 tussen de Republiek Suriname en de Republiek Chili om de “Vrijstelling van het Visumvereiste voor Houders van Nationale Paspoorten” te bewerkstelligen. Hiermede wordt door de Overeenkomst sluitende Partijen beoogt het personenverkeer, met name voor houders van geldige nationale paspoorten te vergemakkelijken.