Overeenkomst inzake Vriendschap en Samenwerking tussen Rep. Suriname en Rep. Turkije


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 juni 2016

Commissieleden: A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Tsang, W. Waidoe, R. Tarnadi

Datum van goedkeuring: 16 november 2017 met algemene 33 stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag