Overeenkomst inzake Handel en Economische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije


<< Terug naar overzicht

Wet ingediend: 17 juni 2016

Commissie van Rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), Ch. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S.Tsang, W. Waidoe, R. Tarnadi

Datum van goedkeuring: 16 november 2017, algemene 33 stemmen

Preadvies: link preadvies 24 april 2017

Eindverslag: link eindverslag 30 mei 2017