Agreement Concerning Co-operation in Supressing Illicit Maritime and Air Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance in the Car Area


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 29 april 2021

Datum van goedkeuring: 8 juni 2021

Soort ontwerpwet: Verdrag

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het belang van de Overeenkomst van San José voor Suriname is dat het instrumenten biedt tot het verbreden en versterken van de regionale samenwerking tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit (waaronder drugshandel). Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid en stabiliteit van Suriname, maar het geheel Caribisch gebied vergroot.