Ontwerpwet wijz. Decreet Uitgifte Domeingrond


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85)

Datum van indiening: 2 juli 2021

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (vz), P. Kensenhuis, M. Huur, A. Sadi, I. Plein, R. Asabina, R. Mohan

Doel van de wet: De wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond heeft meer tot doel om de wijze van indiening en behandeling van aanvragen voor overdracht in eigendom te versoepelen en overzichtelijker te maken.

Preadvies: link preadvies

Amendement: link amendement

Amendement (2): link amendement

Amendement (6): link amendement

Amendement (7): link amendement