Ontwerpwet Wet Primair Onderwijs en Toezicht


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 23 december 2019

Commissie van rapporteurs:

Soort wet: Initiatiefwet (ingediend door J. Simons, M. Bouva, A. Abdoel en O. Wangsabesari)

Doel van de ontwerpwet: In overweging genomen hebbende dat in verband met het (universeel) recht op onderwijs van kinderen, het noodzakelijk is om regels nieuwe regels vast te stellen voor het primair onderwijs, de leerplicht wettelijk vast te leggen en het toezicht op onderwijs te moderniseren.