Ontwerpwet Wet Openbaarheid van Bestuur 2021


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende regeling betreffende de openbaarheid van bestuur (Wet Openbaarheid van Bestuur 2021)

Datum van indiening: 17 november 2021

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: drs A. Gajadien (Vz), ir. S. Tsang, M. Soemar-Huur BSc, T. Lösche, drs. P. Etnel, MPA, Litt. D. ir. M. Adhin, R. Mangre MSc.

Doel van de wet: Deze wet strekt ertoe, dat de bevolking van Suriname optimale mogelijkheden heeft tot inzage in het overheidshandelen en kan deelnemen aan de overheidsbesluitvorming.

Preadvies: link preadvies