Ontwerpwet Wet Ondernemingsraadpleging


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende instelling van ondernemingsraadpleging in
ondernemingen (Wet Ondernemingsraadpleging)

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, G. Watamaleo, R. Nurmohamed, J. Vreedzaam

Preadvies: link preadvies 13 juni 2018