Ontwerpwet Wet inschrijfgeld en materiaal kosten voor onderwijsinstellingen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 04 april 2019

Commissie van rapporteurs: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, E. Linga, D. Pokie, R. Sapoen, P. Etnel, S. Samidin

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Doel van de wet: In het kader van het belang van het recht op en toegang tot onderwijs voor kinderen in Suriname en de zich daarmee thans voordoende ontwikkelingen in Suriname, is het meer dan wenselijk om regels vast te stellen betrekking hebbende op de jaarlijkse hoogte van inschrijfgelden en overige of bijkomende kosten per onderwijstype/niveau in Suriname.

Preadvies: link preadvies

DNA leden Ch. Santokhi e.a. - Vragen gesteld mbt Herzien verhoging inschrijfgelden