Ontwerpwet Wet gebruik wegbermen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 06 mei 2019

Commissie van rapporteurs: O. Wangsabesari (Vz), D. Sharman, G. Sapoen, M. Bee,  R. Ramsahai, I. Karta-Bink, K. Gangaram-Panday

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om in het kader van de veiligheid van de weggebruikers en buiten de onmiddellijke perken daarvan, de wegen in te richten conform de "Duurzaam Veiligheid" (DV-Visie), alsook de beschikbaarheid over voldoende ruimte voor nutsvoorzieningen en wegmeubilair, nadere regels vast te stellen ten aanzien van het gebruik van de berm van de weg.

Preadvies: link preadvies