Ontwerpwet Wet Casinowezen


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van.... houdende regels met betrekking tot het exploiteren van casino's (Wet Casinowezen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en Wet Casinobelasting 2002

Datum van indiening: 27 december 2021

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, E. Sampie, Bouva MPA LL.B, H. Aviankoi, R. Asabina, M. Mangre MSc

Toehoorders: mr. Ch. Dijksteel MPH, Ms Bioethics, C. Wang LL.B, E. Karto, ir. S. Tsang, J. Vreedzaam, E. Jones

Doel van de wet: Het vaststellen van nieuwe regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen casu quo casino's, alsmede het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en Wet Casinobelasting 2002 nader te wijzigen. 

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag