Ontwerpwet Vakantiewet 2021


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ..... 2021 houdende bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan werknemers (Vakantiewet 2021)

Datum van indiening: 12 januari 2024


Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), S. Moestadja, R. Koedemoesoe,
P. Kensenhuis, H. Aviankoi, J. Wielzen en R. Debie.


Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel om het systeem van de vakantieregeling te veranderen. In het nieuwe systeem zijn werkgevers verplicht tegenover werknemers, die al geruime tijd actief zijn op de arbeidsmarkt en een zekere leeftijd hebben bereikt (dus behoefte hebben aan meer rust dan jongere werknemers), een hoger minimum in acht te nemen dan degenen die als jonge werknemers de arbeidsmarkt betreden.