Ontwerpwet Toezicht Verzekeringsbedrijf 2018


<< Terug naar overzicht

Datum: 13 september 2019

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, P. Somohardjo, W. Asadang

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van het vaststellen van nieuwe regels ten aanzien van het toezicht op het verzekeringsbedrijf. Het uitgangspunt daarbij is de bescherming van de belangen van de verzekerden en derde gerechtigden op verzekeringsuitkeringen alsmede bevorderen van het vertrouwen van het publiek in de verzekeringssector. Zowel het levensverzekeringsbedrijf, het schadeverzekeringsbedrijf, het herverzekeringsbedrijf als de verzekeringsbemiddelaars worden in het toezicht betrokken.

Preadvies: link preadvies