Ontwerpwet Rechtspositie Rechterlijke Macht


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende vaststelling van de Rechtspositie voor de leden van de Rechterlijke Macht (Wet Rechtspositie Rechterlijke Macht)

Datum van indiening: 9 juni 2023

Soort wet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Ch. Dijksteel, P. Kensenhuis, E. Karto, E. Jones, N. Jhakry, R. Asabina en C. Wang

Vaste toehoorders: R. Parmessar, G. Sluisdom, S. Tsang, S. Moestadja en P. Etnel

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel de achterstanden in de financiële waardering van de Rechterlijke Macht en de afwezigheid van de juiste condities om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen alsmede het ontbreken van de vooruitzichten op een onbezorgd leven, ook na de pensionering, die zich in de loop der jaren hebben voortgezet te rechtvaardigen.

Amendement: link