Ontwerpwet Raamwet Volksgezondheid


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende algemene regels betreffende de systematiek van het zorgstelsel en de openbare - en individuele gezondheidszorg (Raamwet Volksgezondheid)

Datum van indiening: 12 maart 2020

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet (ingediend door: J. Simons, A. Abdoel, D. Sumter, J. Wielzen, R. Ilahibaks)

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om in het kader van de herziening van de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg nadere regels vast te stellen inzake de systematiek van het zorgstelsel en van de publieke- en de individuele gezondheidszorg