Ontwerpwet ontwerpwet houdende goedkeuring "Agreement for the Encouragement and Protection of Investment"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 23 oktober 2019

Soort wet: ontwerpwet van de regering (Overeenkomst/Verdrag)

Commissie van rapporteurs: O. Wangsabesari (Vz), A. Gajadien, D. Sumter, D. Vorswijk, R. Zeeman, I. Bink, R. Ilahibaks.

Doel van de ontwerpwet: Het doel van de ontwerpwet is om ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname goedkeuring te verlenen aan de op 12 april 2019 getekende Overeenkomst tussen de Republiek Suriname, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën en The Opec Fund For International Development (OFID).

Het doel van de Overeenkomst is het bevorderen van de economische ontwikkeling door het stimuleren van productieve particuliere ondernemingen en het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale kapitaalmarkten.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag