Ontwerpwet nadere wijz. Wet Accijns Alcoholvrije Dranken


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Aanbieding ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken (S.B. 1994 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 27).

Datum van indiening: 28 december 2022

Soort wet:

Commissie van rapporteurs: R. Debie (Vz), J. Vreedzaam, J. Kanape, S. Tsang, R. Mohan, R. Asabina en C. Wang.

Doel van de wet: doel van de Wet Accijns alcoholvrijedranken is namelijk het reguleren van een betrouwbare, duurzame en betaalbare drinkwatervoorziening van goede kwaliteit voor de totale  Surinaamse gemeenschap. met deze maatregel wordt getracht een aanzet te geven tot het betaalbaar maken van water in het belang van de algemene gezondheid.

 

Link aanhouding verdere behandeling ontwerpwet nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken