Ontwerpwet houdende nadere wijz. Inkomstenbelasting 1922


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van....... 2023, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 150).

Datum van indiening: 18 oktober 2023

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: R. Debie MSc (vz), Rabindre Parmessar, Ch. Wang, Jennifer Vreedzaam, V. Ramsukul, Ronny Asabina en Obed Kanape.

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van artikel 9 van de Wet Inkomstenbelasting 1922, om een aanzet te geven, enkele specifieke stimuleringsmaatregelen te introduceren, die het voor ondernemers en particulieren aantrekkelijk maakt om te beleggen in bepaalde sectoren van het land. Tevens wordt met de introductie van deze maatregelen het ondernemers- en investeringsklimaat in Suriname verder verbeterd.

Amendement: link