Ontwerpwet houdende nadere wijz. Grondwet Rep. Suriname


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38).

Datum van indiening: 10 juli 2023

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft ten doel om in het kader van de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaak nr. CH-02, inzake het onverbindend zijn van de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55), alsmede in het kader van de doelmatige werking van de Grondwet, enkele bepalingen van de Grondwet van de Republiek Suriname te wijzigen.