Ontwerpwet houdende nadere wijz. Arbeidsgeschillenwet 2020


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………houdende nadere wijziging van de Arbeidsgeschillenwet (G.B. 1946 No. 104, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen zoals bij G.B. 1948 No. 8). (Arbeidsgeschillenwet 2020)

Datum van indiening: 14 februari 2023

Soort wet: Regeringwet

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft als doel, dat in het kader van een goed functionerend en efficiënt systeem alsook de collectieve en individuele arbeidsgeschillenpreventie het wenselijk is de arbeidsgeschillenwet te wijzigen.