Ontwerpwet houdende goedkeuring "Protocol tussen Rep. Suriname en de Franse Rep. regeling grens


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende goedkeuring van het “ Protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de Regeling van de Grens tussen Suriname en Frans – Guyana over de Marowijne en Lawarivier bij het Verdrag getekend in Parijs op 30 september 1915 tot het vaststellen van de Grens in het deel van de grensrivier inclusief de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawarivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebeid”

Datum van indiening: 8 december 2021

Soort ontwerpwet: Verdrag

Commissie van rapporteurs: J. Kanape (Vz), R. Parmessar, R. Aloema, E. Jones, I. Plein, R. Asabina, R. Mohan

Doel van de wet: Dit Protocol is een uitbreiding van het Verdrag van Parijs naar het noorden en het zuiden van de Marowijne en Lawarivier. Dit Protocol bepaalt dat de regels in het Verdrag van 1915 ook van toepassing zullen zijn op het Protocol.