Ontwerpwet Geldelijke Voorzieningen President en Vice-president van de Rep Suriname


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van………, houdende regels met betrekking tot de geldelijke voorzieningen van de President en Vice-president van de Republiek Suriname (Wet Geldelijke Voorzieningen President en Vice-president van de Republiek Suriname)

Datum van indiening: 08 december 2023

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Ch. Dijksteel (vz),P. Kensenhuis, E. Karto, E. Jones, N. Jhakry, R. Asabina en S. Mingoen-Karijomenawi 

Vaste toehoorders: G. Sluisdom, R. Parmessar, P. Etnel, S. Tsang en S. Moestadja 

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel dat ten aanzien van het pakket van financiële voorzieningen en arbeidsvoorwaarden van de President en de Vice-president er rechtspositionele systematiek en meer transparantie wordt gerealiseerd en dat de voorzieningen in overeenstemming zijn met de eisen van de tijd. Tevens ontstaat inzichtelijkheid in de exacte voorzieningen welke ten dienste staan van de President en Vice-president in het kader van de uitoefening van hun functie - en daartoe beperkt.

Preadvies: link