Ontwerpwet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Datum van indiening: 11 november 2020

Commissie van rapporteurs: V. Ramsukul (Vz), drs. R. Asabina, G. Jordan BEd., mr. E. Jones LL.B, C. Wang LL.B, ir. S. Tsang en R. Mangre MSc.

Doel van de wet: Er zijn wettelijke mogelijkheden in Suriname om bescherming van persoonsgegevens te eisen, te weten: artikel 17 Grondwet, artikel 11 Inter- Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 17 Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Echter, in Suriname willen we dat onze privacy verantwoord en duurzaam gewaarborgd wordt. Deze wet benadrukt hoe belangrijk de verantwoordelijkheid is voor iedereen die met persoonsgegevens te maken heeft. Op het moment dat een persoon, een bedrijf, een organisatie (sportclub, kerkgenootschap, school) over persoonsgegevens beschikt, heeft die persoon, dat bedrijf, die organisatie de wettelijke verplichting om op verantwoorde wijze met die gegevens om te gaan.

Preadvies: link preadvies