Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 april 2019

Commissie van rapporteurs: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om in het kader van een betere implementatie van de internationale arbeidsstandaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie en de regionale arbeidsstandaarden van de Caribische Gemeenschap, over te gaan tot de nadere vaststelling van regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Preadvies: link preadvies