Ontwerpwet Aanbestedingswet 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 januari 2019, door de leden: J. Simons en O. Wangsabesari

Soort ontwerpwet: inititiatiefwet

Commissie van Rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang. Vaste toehoorder: M. Budike.

Doel van de wet: het vaststellen van nieuwe regels worden voor het houden van aanbestedingen en gunningen voor werken, leveringen en diensten, waarmede een transparant en efficiënt financieel beleid voor de Staat wordt gestimuleerd

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijziging: link nota wijziging