Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 februari 2022

Soort ontwerpwet: verdrag

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel van deze verdrag is het erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken, die zijn gedaan  op het grondgebied van een andere staat dan de staat waar de erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke uitspraken wordt gevraagd, en die voortvloeien uit geschillen tussen personen, zowel fysiek als juridisch.