Aanbestedingswet 2023


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van houdende regels met betrekking tot openbare aanbestedingen van de overheid (Aanbestedingswet 2023).

Datum van indiening: 31 januari 2023

Soort wet: initiatiefvoorstel

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (vz) ,R. Parmessar, O. Kanape, R. Asabina, R. Mohan, E. Jones en R. Debie

Doel van de wet: Deze wet heeft als doel dat, middels het doen concurreren onder aanbieders, de overheid de beste aanbieding uit de markt krijgt en tevens waar voor het geld van de belastingbetaler. De invoering van de Aanbestedingswet 2023 dient geplaatst in het kader van de totale financiële  hervorming van het beleid van de overheid, waarmee met de aanname van de op 1 januari 2020 in werking getreden Comptabiliteitswet 2019. (S.B.  2019 no 98) de eerste stap is gezet.

Preadvies: link preadvies