Ontwerpwet Tussentijds Aftreden President en Vice-President


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van…………houdende regels terzake vaststelling procedure en gevolgen van een besluit tot het tussentijds doen aftreden van de President en de Vice-President van de Republiek Suriname (Wet Tussentijds Aftreden President en Vice – President)

Datum van indiening: 4 april 2024

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel: Deze initiatiefwet heeft tot doel om de procedure en de rechtsgevolgen tot het tussentijds doen aftreden van de President en de Vice-President door een besluit van De Nationale Assemblée wettelijk vast te leggen. Het ontbreken van wettelijk vastgestelde procedure leidt tot rechtsonzekerheid en komt het beginsel van wetmatigheid van bestuur ernstig in het geding. Ook moet worden voorkomen dat de President en Vice-President op mogelijk onrechtmatige wijze gedwongen zouden worden om af te treden.