• Home
  • Nieuws
  • Workshop Slavernijverleden moet handvaten bieden tot eenwording

Workshop Slavernijverleden moet handvaten bieden tot eenwording

Workshop Slavernijverleden moet handvaten bieden tot eenwording

De basis voor het heden, voor eenwording en de kracht van de toekomst. De Nazaten van tot slaaf gemaakten en Inheemsen. Dat is het thema van de tweedaagse workshop georganiseerd door De Nationale Assemblée op maandag 26 en dinsdag 27 juni 2023 in de Banquethall van Torarica.

Deze workshop wordt gehouden met als doel een breed gedragen en eenduidig Surinaams standpunt te formuleren betreffende de aanpak van ons slavernijverleden, de impact op ons heden en eenwording als kracht voor onze toekomst. 

De workshop staat evenzeer in het licht van de internationale ontwikkelingen, met name (1) de aangeboden excuses voor het slavernijverleden door de premier, Mark Rutte, namens de Nederlandse staat en (2) de Caricom betreffende de aanpak en impact van de trans-Atlantische slavernij op de diaspora, waarbij het besluit is genomen om de Inheemsen op te nemen in de benadering van slavernij verleden.

Marinus Bee, MSc. LL.B voorzitter van De Nationale Assemblée zegt dat deze workshop een platform biedt voor begrip, reflectie en empathie om te geraken tot een eenduidig standpunt, wat weer vertaald kan worden naar de juiste wet- en regelgeving voor deze collectief gedragen aangelegenheid.

“De Nationale Assemblée is het aangewezen instituut, dat ervoor moet zorgdragen, dat structuren een wettelijke vormgeving krijgen, wanneer het gaat om ’s landsbelang. Het is nu de hoogste tijd om de stemmen te verheffen van diegenen die gedurende 4 lange eeuwen, noodgedwongen moesten zwijgen”, spreekt de parlementsvoorzitter de aanwezigen toe.

Drs. Patricia Etnel MPA, lid van de commissie zegt dat deze twee dagen niet genoeg zijn, maar wel een fundament zullen leggen. “Wij zijn de nazaten, maar onze kijk is nog steeds in verschillen, laten we onze overeenkomsten vasthouden. Dat zal ons hoger op brengen. Ook aan de Inheemsen vraag ik vandaag om een belangrijk fundament te leggen. Laat deze workshop de handvaten bieden hoe verder te kijken richting onze toekomst, de basis van eenwording”, stelt lid Etnel.

De volgende inleiders hebben presentaties verzorgd:

  • Siegmien Staphorst en Andre Mosis hebben het gehad over de geschiedenis
  • Lloyd Read, Astrid Runs en Armand Zunder hebben gesproken over de waarborging van de identiteit
  • Monique Veira heeft het tijdens haar presentatie gehad over wetgeving en beleid.

Gelet op de nationale en internationale ontwikkelingen over het aangehaalde zijn tijdens de workshop presentaties gehouden over het onderwerpelijke en werkgroepen gevormd worden om te komen tot een roadmap. Deze roadmap moet een handleiding worden voor de internationale gemeenschap (diaspora), de maatschappelijke groepen, de Surinaamse regering en De Nationale Assemblée bij het komen tot eenwording en duurzame ontwikkeling voor de nazaten van tot slaafgemaakten en de Inheemsen.

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de betrokkenheid van het parlement de relevantie en de ernst van deze materie symboliseert. Verder is dit ook een onderwerp, met een zekere geladenheid en maatschappelijke relevantie. “Er moeten weloverwogen besluiten en standpunten worden genomen in het belang van de Surinaamse natie. Wij, van de regering zijn geruime tijd gestart met de voorbereidingen om de hard nodige synergie onder de nazaten op een gestructureerde manier aan te pakken”, luiden de woorden van de president.

 

<< Terug naar berichten