• Home
  • Nieuws
  • Wijziging Kiesregeling goedgekeurd door parlement

Wijziging Kiesregeling goedgekeurd door parlement

Wijziging Kiesregeling goedgekeurd door parlement

De ontwerpwet houdende regels ter nadere wijziging van de Kiesregeling is op dinsdag 21 mei 2024 met algemene 35 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblée.

De wijzigingen bevatten onder andere regels over de stemming, stemopneming en vervulling van de taken van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het doel van deze aanpassingen is om betere verkiezingen te organiseren, de kiesregeling adequaat uit te voeren en dat kiesgerechtigden invulling kunnen geven aan hun kiesrecht.

In de wijzigingen zijn onder andere opgenomen dat:

• het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) verplicht is de kiezerslijsten zoals ingediend door het ministerie van Binnenlandse Zaken, digitaal ter beschikking te stellen aan de deelnemende politieke organisaties.

• de politieke organisaties bij registratie bij het CHS, de waarborgsom moeten betalen. De hoogte van de waarborgsom is gelijk aan één procent aan het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met tweehonderd en vijftig Surinaamse dollar. Conform de voorlopige kiezerslijst bedraagt het aantal kiesgerechtigden rond de 400.000

Op basis van het besluit van het Constitutioneel Hof in 2022 betreffende de toetsing van de Kiesregeling op de Grondwet, was het noodzakelijk de Kiesregeling te wijzigen

In de commissie van rapporteurs zaten: Mahinderkoemar Jogi (vz) ir. Stephen Tsang, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, mr. Cheryl Dijksteel MPH Ms Bioethics, Ivanildo Plein en Cedric van Samson. Dit initiatiefvoorstel is ingediend op 8 april 2024 door de leden: drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabindre Parmessar en dr. Gregory Rusland.

 

<< Terug naar berichten