• Home
  • Nieuws
  • Wet ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs goedgekeurd

Wet ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs goedgekeurd

Wet ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs goedgekeurd

Het thans verboden voor inleners van intermediairs met een uitzendvergunning om uitzendkrachten aan te trekken. Dit is opgenomen in de Wet ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs. Deze wet is op dinsdag 27 februari 2024 aangenomen door De Nationale Assemblée met 38 algemene stemmen.

Het doel van deze wet is het versterken en bevorderen van de arbeidswetgeving, inclusief het repareren van hiaten in de wet.

Het wetsontwerp werd ingediend door de regering op 10 februari 2023 en voorbereid door Harriët Ramdien (Vz), drs. Soewarto Moestadja, Ramon Koedemoesoe, mr. Patrick Kensenhuis, Henk Aviankoi, Joan Wielzen en Radjendrekoemar Debie MSc.

<< Terug naar berichten