Wet fiscaal identificatienummer gewijzigd

Wet fiscaal identificatienummer gewijzigd

De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) is op dinsdag 11 juli 2024 met algemene 33 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblée.

De wet is ingediend op 21 mei 2024.

Deze wet heeft tot doel om het fiscaal identificatienummer, dat door de Belastingdienst aan de belastingplichtige wordt toegekend, niet langer het vereiste aantal nummers expliciet in de wet op te nemen, waardoor bij een mogelijke wijziging van het aantal cijfers, de wet niet steeds aangepast hoeft te worden.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit Kishan Ramsukul (Vz), drs. Rabindre Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam, Radjendrekoemar Debi Msc., drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.

<< Terug naar berichten