• Home
  • Nieuws
  • VSG dringt aan op aanname conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse en tribale volken

VSG dringt aan op aanname conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse en tribale volken

VSG dringt aan op aanname conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse en tribale volken

De Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) heeft middels een brief een klacht ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblée op grond van artikel 22 van de Grondwet en artikel 41 van de wet Bosbeheer 1982. DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B heeft de VSG op vrijdag 5 april 2024 op kantoor ontvangen.

De VSG verwees naar een eerdere ontmoeting met de parlementsvoorzitter op 11 november 2022 toen er werd gesproken over de behandeling van de conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse en tribale volken.

Er werd toen gevraagd naar:

1. De onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten binnen of grenzend aan het Saamaka grondgebied uitgevoerd door de houtmaatschappij Palmeras Timber Processing

2. De onmiddellijke intrekking van alle mijnbouwconcessies of vergunningen die vanaf 28 november 2007 zijn verleend op het Samaaka grondgebied

“Ondanks de berichten in de pers is de rechtmatige eigenaar van het gebied waar de onrechtmatige activiteiten plaats vinden namelijk, de Samaaka Lo, niet op de correcte wijze geraadpleegd, noch hebben zij ingestemd met deze activiteiten, het geen bevestigd is door de hoofdkapiteins. Deze gang van zaken is in strijd met het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de mens (uitspraak 28 november 2007)”, luidt een passage uit de brief van vrijdag 5 april 2024 naar voorzitter Bee.

Verder wordt er een dringend beroep gedaan om de wet die al maanden op agenda staat aan te nemen. VSG zegt dat alleen wanneer deze wet en alle noodzakelijke aanvullende wet- en regelgeving geïmplementeerd word, er zeker van te zullen zijn dat hun rechten worden gerespecteerd. De VSG is tijdens het gesprek ook ingegaan op de gevolgen voor het milieu die onder andere kunnen leiden naar hongersnood.

De parlementsvoorzitter informeerde de aanwezigen dat het bovenstaande hem niet is ontgaan en ook het belang van de behandeling op de prioriteitenlijst staat. Het streven is om de conceptwet zo spoedig mogelijk op agenda te plaatsen. Daarover heeft voorzitter Bee een brief gestuurd naar president Chandrikapersad Santokhi. De eerste ronde van het parlement is al afgesloten en nu is de regering aanzet om in te gaan op de vragen en opmerkingen van de leden.

 

De volledige brief van de VSG kunt u hier bekijken.

<< Terug naar berichten