• Home
  • Nieuws
  • UNICEF bespreekt plannen met voorzitter Bee in verband met dag van de rechten van het Kind

UNICEF bespreekt plannen met voorzitter Bee in verband met dag van de rechten van het Kind

UNICEF bespreekt plannen met voorzitter Bee in verband met dag van de rechten van het Kind

In verband met de “Internationale Dag van de Rechten van het Kind” op 20 november wilt de United Nations International Childeren’s Emergency Fund (UNICEF) in samenwerking met De Nationale Assemblée, ruimte creëren voor een dialoog met jongeren tijdens de nationale bijeenkomst. Dit heeft de Unicef delegatie kenbaar gemaakt tijdens een bespreking met de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B. De griffier van De Nationale Assemblée, Ruth de Windt en Steven Ishwardat, Adviseur Internationale Betrekking, hebben bij deze bespreking op woensdag 1 november 2023 ook aangezeten.

De huidige situatie van kinderen in Suriname en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd zal de rode draad zijn bij tijdens dit dialoog. UNICEF pleit voor het aannemen van wetgeving voor de instelling van een Kinderombudsbureau en het Haagse Verdrag. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben alle landen de rechten van het kind vastgelegd. Wereldwijd is gebleken dat die rechten toch geschonden worden. De UNICEF is er als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties om een handje te helpen dat te herstellen. Zij bieden hulp bij acute nood, werken samen met regeringen en partners en pleit voor het waarborgen van de kinderrechten.

Javier Cordoba, program manager UNICEF Suriname, Sandhya Hanoeman, child protection officer en Mahogany Neede, communications officer hebben aangezeten namens UNICEF bij het bij bovengenoemd bezoek. Voorzitter Bee vindt het een goed project en zal eerst overleg plegen met het parlement om overeenstemming te bereiken om zo invulling te geven aan deze dag.

<< Terug naar berichten