Staatsbegroting 2023 door parlement goedgekeurd

Staatsbegroting 2023 door parlement goedgekeurd

In ‘s lands vergaderzaal is op vrijdag 24 februari 2023 de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2023 (Wet Staatsbegroting 2023), goedgekeurd met 27 stemmen voor en 12 tegen. Hiermee is agendapunt 4 afgesloten.

In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het dienstjaar 2023. Het parlement is op maandag 13 februari 2023 van start gegaan met de behandeling van de begrotingen van alle 17 ministeries. Na de stemming zijn er 2 moties behandeld, waarvan één is verworpen.
De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B, heeft een ieder bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding en behandeling van de Staatsbegroting.

De commissie van rapporteurs heeft verder bestaan uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Vz), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel MPA, Jennifer Vreedzaam en mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics.

Motie Tsang e.a. - verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen

Motie Jones e.a. - aangenomen met algemene 39 stemmen

 

 

<< Terug naar berichten