• Home
  • Nieuws
  • Srefidensi boodschap 2023; In harmonie samenwerken aan een standvastig verenigde samenleving

Srefidensi boodschap 2023; In harmonie samenwerken aan een standvastig verenigde samenleving

Srefidensi boodschap 2023; In harmonie samenwerken aan een standvastig verenigde samenleving

Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) memoreer ik met trotse bezorgdheid de 48ste herdenking van onze staatkundige onafhankelijkheid. De vele uitdagingen, waar we momenteel mee worden geconfronteerd, raken ons allen, maar met de kracht van de Almachtige, zullen we ook dit obstakel overbruggen.

Hoewel we door de wereld als veerkrachtig worden bestempeld, zal u het met me eens zijn, wanneer ik stel, dat de recente ramp bij alle bloed- en aanverwanten van de getroffenen een wrange nasmaak heeft achterlaten.

Het is helemaal in te denken, dat de verwoestende gevolgen van deze ramp en het verdriet dat onze landgenoten doormaken, geen enkele reden geeft tot feestelijke festiviteiten.

Als DNA-voorzitter, wil ik vandaag daarom oproepen om als natie samen te komen en ondanks onze diversiteit eenheid te tonen, te midden van dit collectief gedragen verdriet. Het parlement zal al het noodzakelijk ondernemen, om zij die het hardst getroffen zijn door deze beproeving, te ondersteunen, zodat ze zich niet in de steek gelaten voelen.

De kinderen van Mama Sranan zullen zich er doorheen moeten slaan, zodat we de generaties, die het in de toekomst van ons overnemen, in staat stellen, om te geraken tot hun volledig potentieel. Het moet als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid beschouwd worden, om ervoor zorg te dragen, dat onze kinderen zich kunnen ontplooien tot geweldige wereldburgers, die onze harten vervullen met trots.

Wij, de burgers van dit prachtig land, moeten er naar streven om, ondanks de authentieke verschillen in benadering, ervoor te zorgen, dat onze Staatkundige Onafhankelijkheid voor elke Surinamer als verworvenheid kan worden ervaren.

In de hoop, dat deze 48ste verjaardag van de Republiek Suriname, ons de veerkracht brengt, die nodig is om in harmonie samen te werken aan een standvastig verenigde samenleving, die in staat is te excelleren, ongeacht de uitdagingen die op ons pad komen, feliciteer ik elke rechtgeaarde Srananman.

Namens het parlement wens ik u allen een bezinningsvolle Srefidensi toe.

De voorzitter van De Nationale Assemblée

 

Marinus Bee

<< Terug naar berichten