Rekenkamer van Suriname viert 70-jarig bestaan

Rekenkamer van Suriname viert 70-jarig bestaan

De Rekenkamer van Suriname heeft haar 70-jarig bestaan gevierd met een eendaagse seminar op vrijdag 3 mei 2024, in Ballroom Prince. De dag markeerde niet alleen de lange geschiedenis van de Rekenkamer, maar ook haar rol in het waarborgen van financiële transparantie en verantwoording binnen de Surinaamse overheid.

De focus is tijdens de samenkomst gelegd op de prestaties van de Rekenkamer door de jaren heen, evenals haar toekomstige uitdagingen en doelstellingen. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee MSc LL.B. en DNA-lid drs. Asiskumar Gajadien behoorden tot de genodigden en hebben ook de aanwezigen toegesproken.

Voorzitter Bee heeft het belang van de Rekenkamer als toezichthouder van het financieel huishouden van de staat benadrukt. De wet op de Rekenkamer, goedgekeurd in 2019, onderstreept de samenwerking tussen de Rekenkamer en DNA. Tijdens de komende Academische Week die gehouden zal worden van 8 tot en met 10 mei 2024, zal de Rekenkamer de kans krijgen om haar verslag te presenteren, met ruimte voor vragen en opmerkingen van de parlementariërs. Dit zal een verbeterpunt zijn.

Gajadien, voorzitter van de commissie Staatsuitgaven in het parlement, maakt duidelijk dat de commissie zich inzet voor goed bestuur. Hij geeft aan dat het de taak is van de commissie om overheidsinstanties verantwoordelijk te houden voor hun uitgaven en prestaties en om transparantie te bevorderen.

<< Terug naar berichten