President presenteert jaarrede in DNA

President presenteert jaarrede in DNA

In een Buitengewone Vergadering van De Nationale Assemblée van vrijdag 29 september 2023 heeft ter voldoening aan het gestelde in de artikelen 81 en 156 lid 3 van de Grondwet Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi de jaarrede uitgesproken houdende een uiteenzetting van het door de Regering te voeren beleid. Ook heeft President Santokhi de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2024 aan De Nationale Assemblée aangeboden.

De geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2024 bedraagt SRD 52.704.909, terwijl de totale geraamde uitgaven SRD 60.14.909 is. Deze financiële informatie deelt President Santokhi tijdens de jaarrede. Het saldo van de totale ontvangsten en uitgaven heeft een te kort van SRD 7.309.190. Dit tekort is gelijk aan 4.1 procent van het Bruto Binnenlands Product.

De jaarrede staat in het teken van de vooruitzichten, het te voeren beleid en toekomst plannen van de regering voor het dienstjaar 2024.

De President reflecteerde naar de afgelopen drie dienstjaren en is ingegaan op het toekomstgericht beleid dat voor duurzame ontwikkeling en groei voor Suriname moet zorgen. Op macro-economisch gebied staat Suriname er heel goed voor, maar op micro-economisch gebied moet die goede ontwikkeling nog tot haar recht komen, zegt de President.

In de jaarrede heeft de President onder andere gesproken over: de nationale- en internationale veiligheid, de gezondheidssector, het onderwijs, het sociaalbeleid, de import van basis goederen en vrijstelling van BTW, internationale samenwerking, de hout- en goud sector, diverse fondsen, de wisselkoers, het IMF programma.

Aan het eind van de jaarrede riep de President op om te stoppen met onverantwoorde negativiteit. “We zien momenteel een verbale, virtuele baldadigheid, etnische profilering en haat zaaiende berichten die viraal gaan. Ik doe een dringend beroep op u om positief te blijven in uw meningsvorming en uiting. Laten we Suriname gezamenlijk naar grotere hoogte brengen ongeacht politieke voorkeuren”, zegt President Santokhi. Met deze Buitengewone Openbare Vergadering is De Nationale Assemblée aangevangen met het dienstjaar 2024.

<< Terug naar berichten