Phagwa als verbroederingsmechanisme

Phagwa als verbroederingsmechanisme

Binnen hindoegemeenschappen wordt vandaag ‘Subh Holi’ toegewenst, omdat men er weer in is geslaagd om tijdens de symbolische Holika-verbranding het goede te laten zegevieren ten opzichte van het kwade.

In Suriname fungeert dit zogeheten hindoefeest al jaren als verbroederingsmechanisme, omdat alle bevolkingsgroepen hier te landen zich verzamelen, om aan de festiviteiten deel te nemen.

Was het een eeuw geleden zo, dat alleen onder de hindoes met kleurenfonteinen werd gestrooid, is te merken dat organisaties zich er de afgelopen decennia voor beijveren om een zo divers mogelijk publiek aan te trekken.

Als Parlementsvoorzitter juich ik elke vorm van verbroedering toe en spreek ik de hoop uit, dat de kleurenvermenging, die voor deze feestdag centraal staat, ertoe zal bij dragen, dat wij, de bewoners van dit mooi land, als één massa onze schouders zullen zetten onder de te torsen lasten.

Het is niet eenvoudig om, als gevolg van de vele uitdagingen op ons pad, positief te blijven, maar wat wel als zekerheid gesteld mag worden, is dat God geen enkele bidder laat staan. Net zoals de koningszoon volhardde in zijn geloof en het vuur niet vreesde, zullen ook de gebeden worden verhoord, door elkeen, die gelooft in de Almachtige.

Tegenwoordig is de rassensegregatie bijna tastbaar in Switi Sranan, wat ongekend is en absoluut stagnerend zal werken in de ontwikkeling van onze natie. Wij zijn hier bijeen geplaatst om meer te dienen, dan slechts ’s landsbelang, want zonder erbij stil te staan fungeren wij als voorbeeld voor de wereld om te laten zien, dat het ook anders kan.

Als wij in staat zijn om vandaag als één volk onder een potpourri van kleuren bij elkaar te komen, hebben we ook het vermogen om tezamen te werken aan de opbouw van onze natie. Phagwa hoeft niet alleen te fungeren als feestmoment, maar we kunnen de kleurenharmonie (net als onze diversiteit in cultuur) gebruiken als verbroederingsmechanisme, dat ertoe bijdraagt Suriname naar ongekende hoogten te tillen.

Mogen de wijze woorden van Robin E. Raveles ons steeds weer tot leidraad dienen.

WAN BON

Wan bon
someni wiwiri
wan bon.

Wan liba
someni kriki
ala e go wan se.

Wan ede
someni prakseri
prakseri pe wan bun mu de.

Wan Gado
someni fasi tu anbegi
ma wan Papa.

Wan Sranan
someni wiwiri
someni skin
someni tongo
wan pipel.

(R. Dobru 1973)

 

De Voorzitter van De Nationale Assemblée

Marinus Bee

 

<< Terug naar berichten