PGA en DNA organiseren eendaagse workshop

PGA en DNA organiseren eendaagse workshop

“Promoting International Peace and Security Worldwide” is het thema van de eendaagse workshop georganiseerd door Parlementarians for Global Action (PGA), in samenwerking met De Nationale Assemblée (DNA). Dit heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 oktober 2023, in de Courtyard by Marriot.

De bedoeling van deze bijeenkomst is om deelnemers vertrouwd te maken met de vier verschillende campagnes van het Internationale Vredes- en Veiligheidsprogramma van PGA. Hierbij zal in het bijzonder worden benadrukt hoe deze campagnes, zowel direct als indirect ook dienen om elkaars doelstellingen op verschillende manieren wederzijds te ondersteunen.

De vier campagnes zijn:

- De Mondiale Parlementaire Campagnes om de nucleaire en radiologische veiligheid te bevorderen;

- De Mondiale Parlementaire Campagne om de illegale handel in handvuurwapens en draagbare wapens aan te pakken en het Wapenhandelsverdrag te ondersteunen;

- De Mondiale Parlementaire Campagne om de cyberveiligheid te bevorderen en cybercriminaliteit te voorkomen;

- De Mondiale parlementaire campagne ter bevordering van biologische veiligheid en volksgezondheid.

DNA voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B, heeft in zijn openingsspeech aangegeven dat deze campagnes een vertegenwoordiging zijn van een gezamenlijke inspanning van parlementariërs uit de hele wereld, om dringende problemen aan te pakken en onze planeet veiliger te maken voor een ieder. ‘Door wetgeving aan te nemen, toezicht uit te oefenen, middelen toe te wijzen en door te pleiten voor internationale overeenkomsten, kunnen wij bijdragen aan het succes van deze cruciale campagnes. Ook moet het bewustzijn over de kritieke kwesties vergroot worden’, geeft voorzitter Bee verder aan.

Vicevoorzitter van het parlement, drs. Dew Sharman heeft het werk van de Commissie Mensenrechten in DNA, waaraan hij leiding geeft toegelicht. Het werk van de commissie is een voortdurende reis naar het creëren van een samenleving waar de rechten van elk individu worden beschermd, gerespecteerd en gehandhaafd. De commissie streeft er verder naar om openhartige discussies te bevorderen over de rechten van mensen, met bijzondere aandacht voor vrouwen, kinderen en de LGBTI-gemeenschap.

De PGA groepwerk in Suriname onder voorzitterschap mr. Patrick Kensenhuis, zal zich de komende tijd richten op verschillende uitdagingen. Kensenhuis, heeft hiervan een opsomming gemaakt. Deze omvatten;

• de aanpak van capaciteitsversterking binnen de politiebureaus, om effectieve wetshandhaving en handhaving van de vrede te garanderen;

• kansen creëren voor jonge mannen om hun aandacht af te leiden van illegale activiteiten en een beter levensbestaan te hebben. Dit zal worden uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken;

• Voor de handhaving van vrede en veiligheid in het land, is het van belang meer middelen aan het ministerie van Defensie toe te wijzen om de wapenhandel effectief te bestrijden.

Naast de DNA-leden hebben vertegenwoordigers van het Directoraat Nationale Veiligheid en de ministeries van Justitie en Politie en Defensie geparticipeerd aan deze workshop. Ook zijn er virtuele presentaties gegeven door belangrijke actoren over het thema van de workshop.

PGA is een niet commerciële en onpartijdig internationaal netwerk van meer dan duizend gekozen leden van ongeveer 130 parlementen over de gehele wereld. Het netwerk is opgericht met het doel om wereld vrede, democratie, rechtsstatelijkheid, mensen rechten, gendergelijkheid en bevolkingsvraagstukken te bevorderen. PGA's Nationale Groep in Suriname werd ongeveer twintig jaar terug opgericht en heeft gedurende deze tijd beslissende en een consistente bijdrage geleverd aan het bevorderen van internationale vrede en veiligheid en andere doelstellingen van de organisatie.

<< Terug naar berichten