• Home
  • Nieuws
  • Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet goedgekeurd in DNA

Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet goedgekeurd in DNA

Personeelswet en Ambtenarenpensioenwet goedgekeurd in DNA

Landsdienaren zijn vanaf nu bij wet verplicht gesteld zich te registreren. Dit is besloten in De Nationale Assemblée (DNA), met de goedkeuring van de Personeelswet en nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet op donderdag 8 juni 2023. Na de breedvoerige discussie in het parlement is de wet aangenomen met 26 stemmen vóór en 13 tegen.

Achtergrond

Met de goedkeuring van deze wet is de grondslag voor het houden van deze registratie duidelijk gesteld en de daarbij op te leggen tuchtstraf bij het niet voldoen hieraan, opgenomen bij de wijziging van de Personeelswet. In de afgelopen jaren is het landsdienarenbestand enorm toegenomen.

Mede gelet op het financieel beheer en de besteding van overheidsgelden is het noodzakelijk dat het landsdienarenbestand wordt opgeschoond en geactualiseerd. Ter realisatie hiervan is het belangrijk om een registratie te houden die verplicht wordt gesteld voor alle landsdienaren. De regeringsraad heeft eerder beslist dat het niet registreren plichtsverzuim oplevert. Met deze wetswijziging krijgt dit nu een wettelijke grondslag.

De wijziging biedt ook de mogelijkheid aan landsdienaren om middels een schriftelijk verzoek vrijwillig uit de dienst te treden bij een eventuele herstructurering, reorganisatie, inkrimping en sanering van de overheid. Dit tegen de achtergrond van het ontwikkelen van een effectiever en efficiënter functionerende overheid en het reduceren van de personeelskosten.

Na aanname van de wet heeft de voorzitter van de DNA, Marinus Bee MSc LL.B, de leden en de regering gefeliciteerd. “We gaan de zaak blijven evalueren en kijken als er aanpassingen moeten komen”, aldus de parlementsvoorzitter.

<< Terug naar berichten