• Home
  • Nieuws
  • Parlementaire 'Tabakscontrole' workshop georganiseerd om wet scherper te maken

Parlementaire 'Tabakscontrole' workshop georganiseerd om wet scherper te maken

Parlementaire 'Tabakscontrole' workshop georganiseerd om wet scherper te maken

In verband met het bezoek van een team van vijf experts van de World Health Organization (WHO) aan Suriname is er een parlementaire workshop ‘Tabakscontrole’ georganiseerd op donderdag 3 augustus 2023 in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA). De workshop is geopend door de vicevoorzitter van de DNA, drs. Dew Sharman. “Tot nu toe is de wet een passieve wet, wat we nu gaan doen is de wet scherper stellen en iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid”, zegt de vicevoorzitter in zijn welkomstoespraak.

Tot de rij der sprekers behoorden ook:

• Andrew Black, de teamleider voor Directe Ondersteuning aan Partijen bij het Secretariaat van het WHO-Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging. Hij is ingegaan op de statistieken aangaande Suriname. De spreker heeft met de zaal gedeeld dat tabaksgebruik Suriname jaarlijks ruim SRD 508 miljoen kost, dit is gelijk aan 1,7% van het BBP. Verder sterven er jaarlijks ongeveer vijfhonderd mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik, dat is bijna 12% van alle sterfgevallen.

• Evita Ricafort, Juridisch technisch medewerker bij het Secretariaat van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Ricafort heeft het gehad over illegale tabakshandel. De jurist waarschuwt vooral regeringen bij het aangaan van samenwerkingen met de tabaksindustrie. De praktijk leert dat veel tabaksbedrijven zich opwerpen als partners in de strijd tegen illegale handel, maar er is altijd een addertje onder het gras.  Tabak, maar vooral de illegale handel daarvan is een bedreiging voor de gezondheidszorg vooral de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Een ander gevolg is dat het de overheidsinkomsten vermindert, maar corruptie en georganiseerde misdaad bevordert.

• Kritika Khanijo, Juridisch technisch medewerker bij het team van Volksgezondheidsrecht en beleid van de afdeling Gezondheidsbevordering van het WHO-hoofdkwartier. De technische medewerker is ingegaan op Tobacco Plain Packaging. Dat is een grafische gezondheidswaarschuwing die de aantrekkelijkheid vermindert. Ook het vergroten van de zichtbaarheid en effectiviteit van gezondheidswaarschuwingen moet zichtbaar zijn op de tabakverpakking.

• Tih Ntiabang, projectmedewerker bij het secretariaat van het WHO FCTC heeft enkele aanbevelingen gedaan. De spreker adviseert om bewustwording te creëren over de verslavende en schadelijke aard van tabaksproducten en om voorzichtig om te gaan met de bemoeienis van de tabaksindustrie als het gaat tabaksontmoedigingsbeleid. Ook is het belangrijk om partnerschappen met de tabaksindustrie af te wijzen en niet-bindende of niet-afdwingbare overeenkomsten met de tabaksindustrie te ontwijken. Het laatste advies is om belangenconflicten te vermijden voor overheidsfunctionarissen en werknemers.

• Stephanie Cheuk- ALam, hoofd afdeling Milieu Inspectie op het BOG. Verder geeft Cheuk- Alam leiding aan het team dat hoofdzakelijk belast zal zijn met handhaving van de tabakswet. Een van de uitdagingen van het BOG is dat er geen goedgekeurd formaat voor een politierapport bestaat, waardoor er geen boete mogelijk is. Verder zijn bevolkingsgroepen en de horecasector weinig bekend met de bepalingen van de tabakswet.

Momenteel is de ontwerpwet houdende wijziging Tabakswet in behandeling in commissie verband in het parlement. De wetswijziging strekt voornamelijk toe regelingen te treffen ter bescherming van het Surinaams volk tegen de schadelijke gezondheidseffecten en de negatieve maatschappelijke gevolgen van het gebruik van tabak en tabaksproducten. De wet wordt voorbereidt door: mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics, Jennifer Vreedzaam, Remi Kanapé, drs. Mohammad Mohab-Ali MPH, drs. Roy Mohan, Edgar Sampie en Claudie Sabajo.

<< Terug naar berichten